:-)

۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

قدر زندگیاتونو بدونین قبل اینکه بدبختی اینقدر بیاد نزدیک شما...

تا این لحظه اینقدر حرف نبوده تو دلم!اگه بگی عزت نفست پایمال میشه !نمیگی میترکی

*خدایا با این همه خبر بد!با این روحیه بد من چطور واقعا چطور درس بخونم

اینم شد زندگی


بعدا نوشت:حالا شهرام ناظریم کنسرت داشته باشه ولی تو به خاطر امتحلن نتونی بری😭😭😭

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۲۰:۴۶
نینوچکا

هر روز سر کلاسم حضور غیاب نمیشه ادل امروز ک نبودم(خواب موندم)حضور غیاب شده:-) 

جا داره به خودم تبریک بگم:-) 

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۱۲:۳۹
نینوچکا

با یکی حرف بزنم بدون ترس از قضاوت

ک یکی درکم کنه

ک حرفای مزخرف تحویلم نده برا دلداری ک درکت نکنه ولی به‌دروغ بگه میفهممت

الان میفهممممم چقدر تنهام خیلی تنهام

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۶ ، ۲۰:۰۰
نینوچکا

فاز افسردگی برگشته 

مثلا اینکه از زندگی بدم میاد نمیخوام ادامه بدم

مثلا اینکه کورس قلب چقد سخته

مثلا اینکه پزشکی چقد سخت طاقت فرسا و استرس زاس

و من الان هیچ انگیزه ای ندارم و فقط استرس میکشم

خستگی و استرسش مال ما پولش مال بچه هامون افتخارشم برا مامان باباهامون

روز پدر نزدیکه آی کجایی بابا‌یادته چطوری صبا‌ بیدارم میکردی

دختر نازم بلند شو آفرین دیر میشه ها اینقد به بیدار کردنت به اینکه وقتی باشی‌ جا نمیمونم اصلا استرس نمیکشیدم

الان پنج دیقه دیر بیدار‌ شم از اتوبوس جا میمونم واسه همین همش استرس میکشم

بابا نیستی ک کمکم کنی ک بگی حل میشه ک بگی اشکال نداره بلد نیستی یاد میگیری تو ک بودی آرامش داشتم اما الان....دعام کن بابا

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۶ ، ۱۹:۵۶
نینوچکا

وقتی تو نیستی کی بگه چته دخترم امروز خیلی تو همی!گرفته ای بابا جان!

تو که نیستی کی پیام بده بهم که عمر منی ،بمان تا بمانم!

بابا تو که نیستی من چطور وایسم و بگم من نمیخوام تو این مملکت بمونم و تو نباشی که بگی منم باهات میام!

بابا دلتنگتم...خیلی زیاد

دلتنگ اونموقع هایی که ماهیانه ۲۰۰تومنی رو با کلک میکردم ۲۵۰ و تو فقط‌‌ میخندیدی

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ فروردين ۹۶ ، ۱۸:۰۹
نینوچکا

من میگم هر چیزی حدی داره دگ عزا گرفتن و ماتم داشتنم حدی داره!

مراسم اول ،سوم .هفتم،چهلم،اولین عید ،لیله الرغائب...چقد آخه؟؟؟اصلا مجلسی ک من بشینیم گریه کنم و جلب دلسوزی ملت بکنم چ ارزشی داره

ک ملت برن پشتت صفحه بذارن گریه کرد/نکرد/دیوانه بود و....دوس دارم جایی باشم ک هیش کسو نشناسم ک از این مراسم نبینم دگ...من ترجیح میدم داغ از دست دادن پدرمو با کسی شریک نشم ک نمیفهمه چ حالی دارم دوس دارم تنهاااااا باشم...

چقد حرص بخورم من اخه 

چقد غصه بخورم

چقد مزخرفه اینطوری وقت تلف کردن

متنفرم از همه این آداب و رسوم

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۶ ، ۲۱:۱۸
نینوچکا

چی بگم چی دارم ک بگم تو این مملکت باید خفه خون گرفت!

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۶ ، ۱۹:۴۳
نینوچکا

فانتزی ای که دارم اینه ک دلبر قدیمی پیام بده و من اینجوری بکوبم تو دهنش:-\ ک متاسفانه این اتفاق نمیفته

        ای رفــــــــتـه  ز دل ، رفـــــــتـه  ز  خـــاطــــر           بــــر مـــن مـنـگـر ، تـــاب  نـــگـاه  تـــــو  نــــدارم              

                بـر مـنگـر ، زانـکــه بــه جـــز تـلـخــی  انـــدوه         در خــــاطـر آن چـــــشــم  ســیـــاه  تــــــو  نــــدارم

                ای رفــتـه ز دل ، راسـت بــگو ، بـهر چه امشـب       بـــــا خـــــاطـــره هـا آمـــــــده ای بــــاز بـه ســـویــم

                 گــــر آمـــده ای از پــــی آن دلـبــــر دلــخـــــواه       مــــن او نـــیــم او مـــرده  و  مـــــن  ســایــه اویـــم !

                 مــن او نـیـم آخــر دل مـن سـرد و ســیـاه اســت        او در دل  ســـــودازده  از عــشــق شـــــرر  داشــت

                 او در هــمه جا ، با هــمه کـس ، در هــمه احــوال        ســـودای تــــو را ای بـــت  بـی  مـهر به سـر داشـت

                 مـن او نیم ایـن دیـده مـن گـنگ و خـمـوش اسـت        در دیـــده او آنـهـمــــه  گــفـتــــار نـهـــــــان  بــــــود

                 وان عـشـق غــم آلــوده در آن نـرگـس شـبـرنگ           مـرمـوزتـــر از تـــیـرگـــــــی  شـامـگـهـان  بـــــــود

                 مـن او نـیـم آری ، لـب مـن ، ایـن لـب بی رنگ          دیـریـسـت کـــه بـا خـنـده ای از عـشـق تـو نـشـکـفـت

                 امــا بــه لــب او هـمـــه دم خـنـــده جـانــبـخــش        مـهـتـاب صـفـت بـر گــل شـبــنـــم زده مـــی خـــفــت

                 بــر مـــن مـنـــگـر تــــــاب نـــگـاه تــــو نــدارم        آن کــس کـه تـو مــی خـواهـیـش از مـن بـه خـدا مـرد !

                 او در تـــن مـــن بـود و نــدانـم کــه بــه نـــاگـاه        چــون دیـد و چـهــا کـــرد و کجـا رفــــت و چـرا مـرد !

                 مـــــــن گــــور ویــــم بــر تـــــن گـــــرمـــــش        افـســــردگـــــی و ســـــــردی کـافــــــــــــور نـهـــــادم

                 او مـــرده و در سـیـنـه مـن ایـن دل بــی مـــهــر       ســنـگــی اســت کــه مـــن بــر ســر آن گــور نهـــــادم  

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۶ ، ۲۲:۴۳
نینوچکا